Het Team

Leerkrachten

Voor de contactgegevens van de groepsleerkrachten verwijzen we u door naar de groepenpagina.Ondersteunend Personeel
  Intern Begeleider
Stefanie Marrevee 
stefaniemarrevee@siko.nl
''Mijn naam is Stefanie Marrevee, intern begeleider op ’t Palet Holy. Om ieder kind in zijn kracht te zetten, proberen wij als school zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en verschillen per kind: het ene kind heeft bijvoorbeeld extra tijd nodig, waar een ander kind extra uitgedaagd moet worden. Om dit goed te kunnen doen kijken we naar verschillende aspecten van ons onderwijs, zoals: de uitleg, de leerstof, de leertijd, de feedback, het gebruik van verschillende werkvormen, motivatie, de leeromgeving, etc. De leerkracht van uw kind speelt hierbij de belangrijkste rol: hij/zij ziet uw kind dagelijks en brengt in beeld wat hij/zij nodig heeft. Mijn taak is om de leerkrachten te ondersteunen in het bieden van de juiste zorg. Ik heb hierin een coördinerende en begeleidende rol. Wanneer de leerkracht of u als ouder een hulpvraag heeft, kan ik benaderd worden. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder.''


  Onderwijsondersteuning Onderbouw
Kitty Jansen  
kittyjansen@siko.nl 
'Ik ben Kitty Jansen en werk alweer 15 jaar met veel plezier op het Palet-Holy. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en ik geef op deze dagen ondersteuning aan de groepen 1 t/m 4. Mijn voornaamste taken zijn het werken in kleine groepjes aan de ontwikkeling van de woordenschat, ik geef spelbegeleiding, reken-, lees- en spellingondersteuning en pre-teaching. Daarnaast ben ik iedere ochtend in groep 3 voor het leescircuit en sta ik soms voor de klas wanneer er een collega afwezig is.''


  Onderwijsondersteuning Bovenbouw
Jolanda Nels
jolandanels@siko.nl  

'Mijn naam is Jolanda Nels . Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen geef ik ondersteuning in de groepen 5 t/m 8, voornamelijk op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Ik werk met kleine groepjes kinderen die extra oefening of uitdaging nodig hebben.

Verder ben ik coördinator wetenschap en technologie. Dit houdt in dat ik lessen ontwikkel over technische en natuurkundige onderwerpen, in de vorm van onderzoek- en ontwerplessen. Ik verzorg de materialen en ondersteun de leerkrachten bij het geven van deze lessen. We laten de lessen zo veel mogelijk aansluiten bij het thema van Blink (wereldoriëntatie) waar op dat moment mee gewerkt wordt.''


 
Concierge Hoofdgebouw
Paula Sprong
paulasprong@siko.nl