Groep 7


ma, di, vr                         Krista Lissenberg                   kristalissenberg@siko.nl
wo, do Bart Vreugdenhil  bartvreugdenhil@siko.nl

     
In groep 7 werken 2 leerkrachten. Op maandag, dinsdag en vrijdag is dit juf Krista. De overige dagen staat meester Bart Vreugdenhil voor de klas. Groep 7 zit op dit moment in een lokaal op de dependance. 
De ochtend beginnen we altijd met De Dag Vandaag. Daarin wordt het nieuws van de dag besproken. In de ochtend houden we ons verder bezig met spelling, taal en rekenen. In de middag staan onder andere (begrijpend) lezen, wereldoriëntatie, beeldende vorming en verkeer op het programma. Op maandag hebben de kinderen gymnastiek.

Belangrijke onderdelen op taalgebied zijn ontleden, benoemen en werkwoordspelling. Op rekengebied leren de kinderen veel op het gebied van procenten, breuken en cijferen. Uiteraard wordt daarop geoefend en de kinderen die meer uitdaging aan kunnen hebben moeilijker rekenwerk.

In groep 7 staan leerzame uitjes op het programma. Zo doen we jaarlijks mee aan het erfgoedproject van de gemeente Vlaardingen en bezoeken we een boerderij bij het project ‘Stilte naast de stad’.