Groep 5a

ma t/m do               Wendie Bouwer  wendiebouwer@siko.nl
vr Nicolette van der Bent         nicolettevanderbent@siko.nl

    
In groep 5a werken twee juffen. Op maandag t/m donderdag is dit juf Wendie. Op vrijdag staat juf Nicolette voor de klas. Groep 5a zit op dit moment in een geheel vernieuwd klaslokaal op het hoofdgebouw.

De dagen in groep 5 verlopen vaak grotendeels hetzelfde. In de ochtend doen we rekenen en spelling en na de ochtendpauze staat er meestal begrijpend lezen of taal op het programma. Op maandagochtend mogen we lekker sportief bezig zijn in de gymzaal. In de middag staat er in groep 5 vaak lezen, schrijven en wereldoriëntatie op de planning en er is tijd voor de creatieve vakken zoals beeldende vorming, muziek en dans. Ook de weektaak is een vast onderdeel in groep 5. De kinderen krijgen een weektaak op hun eigen niveau, waar zij aan moeten werken als zij klaar zijn met de lessen. De taakjes houden ze bij op het weektakenbord, zodat ze een goed overzicht houden van wat er nog van hun verwacht wordt.

Groep 5 wordt ook één keer in de twee weken op donderdag met de bus naar zwembad De Kulk gebracht, waar de kinderen hard hun best doen om hun volgende zwemdiploma te behalen.