Groep 5

ma, di, vr              Wendy Schreuders               wendyschreuders@siko.nl 
wo, do Wendie Bouwer wendiebouwer@siko.nl

    
In groep 5 werken twee juffen. Op maandag, dinsdag en vrijdag is dit juf Wendy Schreuders. Op woensdag en donderdag staat juf Wendie Bouwer voor de groep. Groep 5 zit op dit moment in een geheel vernieuwd klaslokaal op het hoofdgebouw.

De ochtenden in groep 5 verlopen vaak grotendeels hetzelfde. Voor de pauze doen we rekenen en spelling en na de pauze staat er meestal begrijpend lezen of taal op het programma. De vrijdagochtend verloopt iets anders, dan mogen we lekker sportief bezig zijn in de gymzaal. In de middag staat er in groep 5 vaak lezen, schrijven en wereldoriëntatie op de planning en er is tijd voor de creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid. Ook de weektaak is een vast onderdeel in groep 5. De kinderen krijgen een weektaak op hun eigen niveau, waar zij aan moeten werken als zij klaar zijn met de lessen. De taakjes houden ze bij op het weektakenbord, zodat ze een goed overzicht houden van wat er nog van hun verwacht wordt.

Groep 5 wordt ook één keer in de twee weken met de bus naar zwembad De Kulk gebracht, waar de kinderen hard hun best doen om hun volgende zwemdiploma te behalen.