Groep 4b


ma t/m vr                    Marjolein Brobbel                  marjoleinbrobbel@siko.nl 

     
Groep 4b bestaat uit 20 leerlingen en één leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag geeft juf Marjolein de kinderen les. In groep 4 worden de vakken rekenen, spelling en lezen opnieuw aangeboden, maar komen er nieuwe vakken bij, zoals wereldoriëntatie, begrijpend lezen en taal. De leerstof wordt verder uitgebreid volgens de leerlijn. Zo krijgen de leerlingen dit jaar onder andere keersommen, leren ze wat een bijvoeglijk naamwoord is en gaan ze ontdekken welke planeten er te vinden zijn in de ruimte. Daarnaast wordt elke maandag bewegingsonderwijs gegeven door een professionele gymleraar die zorgt voor uitdagende en gevarieerde lessen. Dit doen we in de grote gymzaal aan de Korhoenlaan.

In een rijke leeromgeving worden de kinderen zoveel mogelijk uitgedaagd. Ook rust en regelmaat zorgen voor een prettige werksfeer in de klas. Behalve het leren vanuit de boeken vinden we het ook belangrijk om van elkaar te leren. Zelfstandig werken en samenwerken wisselen gedurende de dag elkaar af. Evenals het lesaanbod. Stil zitten gebeurt al vaak genoeg. Hoe leuk is het om een optelsom dwars door het lokaal heen te springen of een taalles op het schoolplein te krijgen? Daar gaat het vooral op: plezier hebben in het leren.