Groep 4a


ma, di, wo                     Krista Lissenberg                     kristalissenberg@siko.nl 
 do, vr Jette Boudesteijn jetteboudesteijn@siko.nl

      
In deze groep werken twee vaste leerkrachten. Juf Krista op maandag, dinsdag en woensdag en juf Jette op donderdag en vrijdag.

Groep 4 is een groep waarin we verder gaan met het leren lezen. Het technisch lezen en begrijpend lezen wordt hierbij belangrijk. Met rekenen leren we sommen tot 100 te maken, de tafelsommen worden aangeleerd en er wordt kennisgemaakt met de digitale klok. Met taal leren we hoe we een verhaal moeten schrijven en zinnen moeten ontleden. Zo weten we wat zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en werkwoorden zijn.

Dit jaar zijn we gestart met Blink, een nieuwe methode wereldoriëntatie. We leren over de planeten, het bouwen van een huis en kijken naar de tijd van vroeger.

Eén keer in de maand gaan we naar de bibliotheek. Hier lenen we leesboeken op ons eigen leesniveau.

Iedere maandag hebben we gym van onze vakleerkracht meester Dennis.