De medezeggenschapsraad (MR) is het formele aanspreekpunt van de school.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode en fuseren met een andere school.

De MR wordt eens in de twee jaar gekozen en bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de ouders en twee
vertegenwoordigers vanuit het team (van elke locatie ėėn). Voor de huidige bezetting: zie de schoolgids.

Op een aantal punten (voornemens tot besluiten) moet het schoolbestuur instemming vragen aan de MR:
■ verandering onderwijskundige doelstellingen;
■ schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen;
■ schoolreglement, gedragsregels;
■ schoolgids;
■ beleid inzake ouderparticipatie;
■ arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn;

De MR is ook het formele contactpunt met het bestuur voor wat betreft de ouders.
Het contact tussen u en uw vertegenwoordigers in de MR is dus belangrijk. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. Er wordt circa 5 maal per jaar vergaderd.
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op SIKO niveau.

De huidige leden zijn:

't Palet- Holy: Daniëlle Scharloo en Wendy Schreuders namens het personeel
Nadia Pesce en Ed Breedveld namens de ouders

Vertegenwoordigers namens bevoegd gezag:
Christa  Sterk.

Agenda

voorjaarsvakantie tot 5 maart
Startdatum/tijd:
zaterdag 24 februari 2018
Einddatum/tijd:
zaterdag 24 februari 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info