Dit jaar zijn we weer begonnen met de regels van de school en in de klas. De kinderen houden zich hier goed aan. Alle regels hebben te maken met netjes op de spullen zijn en samen spelen, samen delen.
We hebben veel spelletjes gedaan om elkaar goed te leren kennen.

We leerden er liedjes over:

 

Dag school
Dag school, dag school daar ben ik weer
En ik heb je zoveel te vertellen
Laat de schoolbel maar weer bellen
Langer luieren kan niet meer (2x)

Dag school, dag school daar ben ik weer

‘k heb de punten aan mijn potlood geslepen

Want ik heb al lang begrepen

Langer luieren kan niet meer (2x)

 

 

Dag school, dag school daar ben ik weer

‘k had nog best een beetje thuis willen blijven

‘k moet weer knutselen en schrijven

 Langer luieren kan niet meer (2x)

 


Taal

Uit de taalmethode schatkist gebruikten we het verhaal kleutervrienden.

                                                             

Het verhaal gaat over een nieuw kind in de kleuterklas. De kinderen in de klas moeten wennen aan het nieuwe kind, en ook het kind moet wennen aan de klas en de juf en alle nieuwe regeltjes.

Er gaat dan ook van alles mis en dit is heel herkenbaar voor de kinderen. Gelukkig wordt alles ook weer opgelost.

 

Het is altijd erg spannend voor kinderen als ze voor het eerst in een nieuwe groep terechtkomen. Er zal daarom extra tijd en aandacht aan het kind besteed worden. Maar ook de andere kinderen helpen het nieuwe kind vaak op weg, dat is altijd heel leuk en fijn om te zien.

 

Nieuw kinderen leren ook weer veel nieuwe woorden op school:

Poppenkast                          trekkar

Poppenhoek                        stuurkar

Bouwhoek                            driewieler                       

Verven                                  steppen

Kleuren                                 klossen lopen

 

Rekenen
Elk schooljaar beginnen we veel met tellen, de hele dag door, we tellen alles.Ook ordenen en vergelijken we hoeveelheden, redeneren, zodat we alles goed begrijpen.Soms zien we minder dan er is, b.v. een plaatje van een auto, we zien maar 2 wielen, maar er zijn er 4. Zo rekenen we al in vaak in groep 1-2. Dit doen we met ontelbaar veel spelletjes en materialen. Ook op het digibord  hebben we veel lessen. Begrippen die aan bod komen:

 

·         Veel/weinig/evenveel

·         Meer/minder

·         Genoeg/over

·         Meeste/minste

·         Te weinig/te veel

·         Vaak/vaker/minder vaak

·         Rangtelwoorden: eerste, tweede enz

·         Dobbelen

·         Doortellen (samenvoegen)

Het opzeggen van de telrij en het tellen staat in het begin van het schooljaar altijd centraal. We doen allemaal telspelletjes en zingen liedjes zoals:

1,2
kopje thee
3,4
glaasje bier
5,6
kurk op de fles
7,8
soldaat op wacht
9,10
JIJ bent gezien!


Schrijfdans
Het eerste thema is elk jaar is de vulkaan.

We maken zwaaibewegingen naar beneden en naar boven, schudbewegingen, inadem- en uitblaas-bewegingen en pols-hinkelbewegingen.

Diep in de berg zit vuur, zoals bij een vulkaan en die barst weleens uit.

Zo dansen de kinderen op de muziek en hun krijtjes op papier met wasco.

 
Het tweede thema  is krongelidong.

De kinderen wandelen langzaam over het papier met hun krijtje. De muziek daagt uit om allemaal ronde vormen te tekenen en later tekenen we hier krongelidong dieren in. Dit kunnen allerlei rare dieren zijn met veel of weinig pootjes, gekke haren enz.

Vredesweek
In de vredesweek lazen we het verhaal over roodland en geelland. De mensen in deze landen maakten altijd ruzie met elkaar, vertrouwden elkaar niet en vonden elkaar maar raar. Door hun kinderen Geert en Rosa leerden de ouders dat ze elkaar leuk konden vinden, ook al zijn ze allemaal verschillend. 

 

Ook lazen we het verhaal over de ark van Noah. Dick Bruna heeft voor kleuters een mooie versie geschreven.

Een aantal spreuken hebben we met de kinderen besproken:

·         Vrede is samen spelen

·         Vrede is delen

·         Vrede is troosten

·         Vrede is helpen

·         Vrede is naar elkaar luisteren

 

Het is belangrijk dat kinderen elkaar leren accepteren, maar ook leren rekening met elkaar te houden.

 

We werken met de doos vol gevoelens:

·         Verdrietig

·         Blij

·         Boos

·         Bang

De kinderen leren hier over te praten en leren elkaar te begrijpen.

We lezen kleine verhaaltjes voor en stellen er vragen over. Meestal gaan deze verhaaltjes over het dagelijkse leven, en kunnen ze zich identificeren.Met de hele school werkten we vanaf eind oktober aan het thema: duurzaamheid

 

liedje: De vuilnisman

 

Zet de bakken en de zakken

Vol met rommel aan de straat.

Schiet nou op, daar komt de wagen

Anders ben je nog te laat.

Want zo houden we het netjes

’t is fantastisch dat het kan

Alle rommel in de wagen

Van de

vuilnisman!

We leerden afval te sorteren:

·         Plastic

·         Batterijen

·         Apparaten                     

·         Oud papier

·         Glas

·         Restafval.


Woorden met de letter o van opruimen:
- octopus
- oktober 


Sinterklaas

Met dit thema zijn natuurlijk de klanken S en P aan de beurt.
De kinderen leren zo kleine verschillen in klanken onderscheiden.
Een aantal kinderen “lezen” de letters ook al.

 

Sinterklaas                            Piet

Schoen                                 Pepernoot

Strikken                                Paraplu

Spin                                     Paars 

Slak

Enz.

 
Pietenorkest:

’s Morgens vroeg om kwart voor zeven, wat een pret!

Alle nieuwe zwarte pieten komen uit hun bed.

Ach, die pieten zijn zo moe, ze willen nog wat slapen;

Kijk hun ogen zijn nog toe, ze lopen steeds te gapen.

 

Kijk daar komt de pietenmeester an.

1234 komt er nog wat van.

 

Armen strekken 123

Met de neuzen naar de knie.

Zet je handen in je zij,

Geef je handen allebei.

Tralalalalalalalala enz.

Een zin langer maken

Sinterklaas zegt…………

In de zak zitten……………

De Pieten roepen………………

Op het dak…………………

Ik maak voor Sinterklaas………………………

In het cadeautje zit…………………………

Het paard………………………………

In de schoen zit……………………………

Op de stoomboot………………………………

De staf……………………………

Zwarte Piet eet…………………………………

Sinterklaas kijkt……………………………………………

Morgen komt………………………

Op de stoel zit………………………

De stoomboot vaart …………………………

De wegwijspiet kijkt …………………………


Tegenstellingen

Sint is niet jong maar ……………………

De baard van Sint is niet zwart maar ……………………………

De staf is niet kort maar ……………………………

De zak is niet vol maar ………………………………

De Pieten eten niet veel pepernoten maar …………………………….

Piet is niet wit maar ……………………………………

Het paard loopt in brede straten en in ……………………. straten

Er zijn grote Pieten en …………………………………………. Pieten

Spanje is niet dichtbij maar …………………………………………….

Rijmen hoort ook bij het sinterklaasfeest
Lisa eet haar brood op,
sint geeft haar een mooie …..

Jan kan goed boodschappen doen,

dan krijgt hij wat in zijn ………

Piet en Sint zijn er al

Henk krijgt een mooie……….


Kerst

We kennen veel woordjes met kerst:

Kerstmis

Kerstboom

Kerstbal

Kerstster

Kerstkind

Kerstkrans

Kerstkaars

Kerstkaart

Leesboeken

Engel – Ingrid en Dieter Schubert

Het mooiste geschenk – Rita van Bilsen

Brammert en Tissie het kerstboompje – Gabrielle Vincent

Kerstmis – Dick Bruna

Liedjes

* *  “Tjok, tot aan de nok ” * *   

 

Refrein: Vol, vol, we zitten vol!

Van onder tot boven

Niet te geloven
Tjok tot aan de nok! Tjokvol

 

Maakt niemand dan plaats voor wie later komt?

Is je plek al bezet?

Heb je ’s nachts dan geen bed?

Geen plaats, jammer geen plaats.  

Refrein: Vol, vol….

 

Wij hebben genoeg aan een simp’le stal

Die beschut tegen wind.

’t Is genoeg voor het Kind

Genoeg, meer dan genoeg.        

Refrein: Vol, vol….

 

* * *   “In de gloria”  * * *

Hoor, er is een kind geboren,

of dat niet bijzonder is…

En wij hoorden lang te voren

dat dit Kind een wonder is.

Refrein:

Gloria in excelsis deo, in excelsis deo, gloria.

Gloria in excelsis deo, in excelsis deo, gloria.

 

Want het Kind komt ons vertellen   

dat God nog om mensen geeft,

dat hij ons wil vergezellen

als een vriend, zolang je leeft.

 

Refrein: Gloria in excelsis deo….

Hoor, er is een Kind gekomen

en het heeft ons goed gedaan,

heeft de hemel meegenomen: 

Kind van God ben jij voortaan!

 

Refrein: Gloria in excelsis deo….

Gelukkig Nieuwjaar!!!Tijd
We hebben veel woorden geleerd rond het thema tijd
- de kalender            - het horloge

- de agenda               - de wijzer                       

- de wekker                - de minuut  

Het woordenblad heeft u thuis gekregen.


Prentenboeken:
Nippertje - Rian Visser
Olifant en de tijdmachine - Max Velthuijs
Kikker en Pad - Arnod Lobel.


Rekenen
We hebben aandacht besteed aan rekenkundige begrippen zoals:
- meer
- minder
- meest
- minst


Taal
De letter 't' van tijd stond centraal dit thema
we konden een hoop woorden bedenken met de letter 't'
- twee
- twintig
- taart
- tomaat
- tosti

Muziek
Niet zo langzaam, loop eens door.
Dit gaat veel te langzaam hoor.
Geen getreuzel, niet zo traag,
nog een beetje sneller graag!
Geen getreuzel, niet zo traag,
nog een beetje sneller graag!

Versje
Het mannetje Fop - Annie M.G. Schmidt  

Pas toch op voor het mannetje Fop! Wat doet dat mannetje dan?
Hij zet de klokken achteruit, zoveel hij maar kan,
De klok bij je thuis en de klok van ’t stadhuis en de klokken op pleinen en straten,
En niemand, niemand, niemand heeft dat mannetje in de gaten,

Om vijf voor negen ’s morgens sluipt hij stiekem door de stegen
En zet de klokken allemaal precies op half negen,
Dan denken alle kindertjes: Het is nog niet zo laat,
We kunnen nog wat tollen en wat knikkeren in de straat…

Dan denken alle vaders: Kom, nog net een sigaret…
dan denken alle moeders: Kom, ik ga nog wat naar bed…
Opeens zegt dan de radio: Nu is het negen uur!
O jee, o jee, o jee, wat raakt dan iedereen overstuur!

De vaders gaan aan ’t hollen met hun zware aktentassen,
De moeders gaan aan ’t draven en vergeten zich te wassen,
De kinderen rennen naar de school en alles komt te laat,
En iedereen is in de war, en iedereen is kwaad.

Alleen het kleine mannetje Fop zit ergens op een kast;
Hij zit te gillen van plezier en houdt zijn buikje vast. 

Pas toch op voor het mannetje Fop! Wat wil dat mannetje dan?
Hij vindt het nog niet leuk genoeg. Hij is nog meer van plan.

Maandagnacht (dat zegt hij zelf, het boze mannetje Fop)
Dan zet hij alle klokken in de hele wereld stop.
De Friese klok van jullie en de koekoeksklok van ons,
De klokken van kantoren en de klokken van stations,

En ook die van de radio en ook die van school
En alle klokken van de straat en van Het Parool…
Dan zeggen alle mensen heel verwonderd en verbaasd:
De tijd is opgehouden, dus we hebben nooit meer haast.

Dan blijven ze maar liggen, alle mensen in het land,
Dan rijden er geen treinen meer, dan komt er ook geen krant.

De kinderen gaan niet meer naar school en worden niet gewassen,
De vaders spelen hockey met hun grote aktentassen,
De bakker bakt geen broodjes meer, de auto’s houden stop,
En ergens weggedoken zit dat boze mannetje Fop… 

Maar zover is het nu nog niet en voor dat kan gebeuren,
Moeten we met z’n allen naar het mannetje Fop gaan speuren.
Kijk nog eens in de klerenkast en achter het gordijn;
Probeer of jij ‘m vinden kan, hij is verschrikkelijk klein,

Probeer of jij hem vinden kan, het kleine mannetje Fop
En sluit hem dan zolang maar in het meterkastje op.

 
 

 

  

 

 

 

Agenda

groep 1/2 vrij
Startdatum/tijd:
vrijdag 22 juni 2018
Einddatum/tijd:
vrijdag 22 juni 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info