Dit jaar zijn we weer begonnen met de regels van de school en in de klas. De kinderen houden zich hier goed aan. Alle regels hebben te maken met netjes op de spullen zijn en samen spelen, samen delen.
We hebben veel spelletjes gedaan om elkaar goed te leren kennen.

We leerden er liedjes over:

 

Dag school
Dag school, dag school daar ben ik weer
En ik heb je zoveel te vertellen
Laat de schoolbel maar weer bellen
Langer luieren kan niet meer (2x)

Dag school, dag school daar ben ik weer

‘k heb de punten aan mijn potlood geslepen

Want ik heb al lang begrepen

Langer luieren kan niet meer (2x)

 

 

Dag school, dag school daar ben ik weer

‘k had nog best een beetje thuis willen blijven

‘k moet weer knutselen en schrijven

 Langer luieren kan niet meer (2x)

 


Taal

Uit de taalmethode schatkist gebruikten we het verhaal kleutervrienden.

                                                             

Het verhaal gaat over een nieuw kind in de kleuterklas. De kinderen in de klas moeten wennen aan het nieuwe kind, en ook het kind moet wennen aan de klas en de juf en alle nieuwe regeltjes.

Er gaat dan ook van alles mis en dit is heel herkenbaar voor de kinderen. Gelukkig wordt alles ook weer opgelost.

 

Het is altijd erg spannend voor kinderen als ze voor het eerst in een nieuwe groep terechtkomen. Er zal daarom extra tijd en aandacht aan het kind besteed worden. Maar ook de andere kinderen helpen het nieuwe kind vaak op weg, dat is altijd heel leuk en fijn om te zien.

 

Nieuw kinderen leren ook weer veel nieuwe woorden op school:

Poppenkast                          trekkar

Poppenhoek                        stuurkar

Bouwhoek                            driewieler                       

Verven                                  steppen

Kleuren                                 klossen lopen

 

Rekenen
Elk schooljaar beginnen we veel met tellen, de hele dag door, we tellen alles.Ook ordenen en vergelijken we hoeveelheden, redeneren, zodat we alles goed begrijpen.Soms zien we minder dan er is, b.v. een plaatje van een auto, we zien maar 2 wielen, maar er zijn er 4. Zo rekenen we al in vaak in groep 1-2. Dit doen we met ontelbaar veel spelletjes en materialen. Ook op het digibord  hebben we veel lessen. Begrippen die aan bod komen:

 

·         Veel/weinig/evenveel

·         Meer/minder

·         Genoeg/over

·         Meeste/minste

·         Te weinig/te veel

·         Vaak/vaker/minder vaak

·         Rangtelwoorden: eerste, tweede enz

·         Dobbelen

·         Doortellen (samenvoegen)

Het opzeggen van de telrij en het tellen staat in het begin van het schooljaar altijd centraal. We doen allemaal telspelletjes en zingen liedjes zoals:

1,2
kopje thee
3,4
glaasje bier
5,6
kurk op de fles
7,8
soldaat op wacht
9,10
JIJ bent gezien!


Schrijfdans
Het eerste thema is elk jaar is de vulkaan.

We maken zwaaibewegingen naar beneden en naar boven, schudbewegingen, inadem- en uitblaas-bewegingen en pols-hinkelbewegingen.

Diep in de berg zit vuur, zoals bij een vulkaan en die barst weleens uit.

Zo dansen de kinderen op de muziek en hun krijtjes op papier met wasco.

 
Het tweede thema  is krongelidong.

De kinderen wandelen langzaam over het papier met hun krijtje. De muziek daagt uit om allemaal ronde vormen te tekenen en later tekenen we hier krongelidong dieren in. Dit kunnen allerlei rare dieren zijn met veel of weinig pootjes, gekke haren enz.

Vredesweek
In de vredesweek lazen we het verhaal over roodland en geelland. De mensen in deze landen maakten altijd ruzie met elkaar, vertrouwden elkaar niet en vonden elkaar maar raar. Door hun kinderen Geert en Rosa leerden de ouders dat ze elkaar leuk konden vinden, ook al zijn ze allemaal verschillend. 

 

Ook lazen we het verhaal over de ark van Noah. Dick Bruna heeft voor kleuters een mooie versie geschreven.

Een aantal spreuken hebben we met de kinderen besproken:

·         Vrede is samen spelen

·         Vrede is delen

·         Vrede is troosten

·         Vrede is helpen

·         Vrede is naar elkaar luisteren

 

Het is belangrijk dat kinderen elkaar leren accepteren, maar ook leren rekening met elkaar te houden.

 

We werken met de doos vol gevoelens:

·         Verdrietig

·         Blij

·         Boos

·         Bang

De kinderen leren hier over te praten en leren elkaar te begrijpen.

We lezen kleine verhaaltjes voor en stellen er vragen over. Meestal gaan deze verhaaltjes over het dagelijkse leven, en kunnen ze zich identificeren.

 

 

 

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info