Op onze school werken wij veel volgens de theorie van meervoudige intelligentie. Wij gebruiken deze theorie om de kinderen op hun eigen intelligentie aan te spreken. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillende intelligenties inhouden:


De meervoudige intelligentietheorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner.

In de Verenigde Staten wordt het begrip meervoudige intelligentie al langer gebruikt. Het begrip wordt veel gebruikt binnen het onderwijs met als doel onderwijs meer adaptief en gedifferentieerd te maken. In Nederland zijn er ook al een aantal scholen die dit concept aandacht geven en er zijn zelfs scholen die hun hele onderwijsaanbod hierop gebaseerd hebben.

De verschillende intelligenties volgens de theorie zijn:

Verbaal/linguïstische intelligentie
Kinderen die deze intelligentie sterk hebben ontwikkeld houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.

Logisch/mathematische intelligentie
Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

Visueel/ruimtelijke intelligentie
Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dat te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht voordoet, plaatjes, of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede lay-out. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.

Muzikaal/ritmische intelligentie
Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen een structuur, voelen een ritme, muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.

Lichamelijke/kinesthetische intelligentie
Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.

Interpersoonlijke intelligentie
Empathisch vermogen; het inleven inde belevingswereld van de nader. Het kind met een sterke interperspoonlijke intelligentie leeft met de nader mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.

Intrapersoonlijke intelligentie
De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken

Natuurgerichte intelligentie
Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen, het zijn kinderen met een oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.


Bij alle kinderen zal een of meerdere van deze intelligenties aanwezig zijn. Nu is het aan ons leraren, dat we hier rekening mee houden. Dat we iets van elke intelligentie zullen verwerken in onze lessen, zodat elk kind op zijn/haar intelligentie wordt aangesproken.

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners

Agenda

judoclinic groep 8
Startdatum/tijd:
donderdag 14 juni 2018 16:00
Einddatum/tijd:
donderdag 14 juni 2018 16:15
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info